CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Các nghiên cứu sử dụng dấu gạch nối (–) trong tên bài có thể ảnh hưởng đến thống kê trích dẫn về lâu dài.
Nghiên cứu mới của nhóm tác giả trường RMIT University, Úc về mức độ quan trọng của các yếu tố lựa chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông Việt Nam.
Tác giả Hoàng Phương Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) giới thiệu chương trình Việt bayesvl, được xuất bản chính thức trên CRAN ngày 24/5/2019. Bài viết gốc được đăng trên báo Khoa học và Phát triển.
Nhóm nghiên cứu do tác giả Lê Nga (Maastricht University, Hà Lan) dẫn dắt đã tiến hành chùm bài viết rà soát tổng quan lý thuyết tác động của bảo hiểm y tế đối với nguồn cung lao động, và đánh giá tác động của bảo hiểm y tế cho người nghèo ở Việt Nam.
Việc khai thác cá thương mại đang dần là vấn nạn lớn cho hệ sinh thái biển dẫn đến sự tận diệt cá biển, hành động nào của chúng ta có thể hạn chế và dừng việc đấy lại? Đó có phải là “ngừng ăn cá”?