CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Lưu trữ tài liệu hiện nay đang trở thành một công việc vô cùng cấp thiết và quan trọng với giới nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, rất ít người, ngay cả những người đang làm công việc lưu trữ, biết rõ nguồn gốc của nó.
Bên cạnh Journal Impact Factor hay CiteScore, Eigenfactor cũng là một hệ số tác động nổi bật với khả năng đồ thị hóa dữ liệu ấn tượng.
Tác giả Jeff C. Clements (Department of Fisheries and Oceans Canada) chia sẻ kinh nghiệm để duy trì sự công bằng trong bình duyệt khoa học, nhất là khi gặp phải các tên tuổi lớn.
Ngày 11 tháng 2 năm nay, cả thế giới chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ trong Khoa học.
Ngày 9/2/2020, bản tiếng Việt chính thức bộ hướng dẫn SAGER về giới và bình đẳng giới trong nghiên cứu khoa học của Hiệp hội Các nhà biên tập Khoa học Châu Âu (EASE) được hoàn thành. Hiện bản dịch đã được lưu hành trên trang chủ của EASE.