CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Hôm nay, 21-10-2019, tuần lễ Open Access Week 2019 đã chính thức được khởi động với hàng loạt các sự kiện được diễn ra trên toàn thế giới.
Bài bình luận về một bộ phim rất Á Đông, xoay quanh một lời nói dối.
One of the most powerful speeches of the 2005 American film Coach Carter was delivered inside a library, which may seem odd for a sports movie.
2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA), Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA) and Michael Kremer (Harvard University, Cambridge, USA).
Tác giả Dalmeet Singh Chawla có bài trích lược nghiên cứu mới trên Nature Index ngày 10-10 cho biết, hệ thống khoa học của Nga chệch bước rõ rệt so với chuẩn mực hợp tác quốc tế toàn cầu hiện nay.