CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Một nhà nghiên cứu trẻ trong nghề triết học lựa chọn công bố tại các tạp chí thứ hạng vừa phải hay “chiếu dưới” (tức là nằm ngoài bảng các ấn phẩm được coi là dẫn đầu) sẽ mang lại lợi ích hay bị hạn chế (theo nghĩa hậu quả) gì trong nghề nghiệp của mình về lâu dài?
Nghiên cứu với sự tham gia của hai tác giả đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân xây dựng mô hình CGE tìm hiểu tác động của cải cách thuế đối với nền kinh tế Việt Nam.
Phản bác những người phủ nhận khoa học trong cuộc thảo luận công khai luôn có tác dụng tích cực hơn là không làm gì cả.
Nghiên cứu thực hiện tại Đắk Lắk, tìm hiểu các tác động kinh tế của phương pháp bền vững và canh tác thông thường trong sản xuất cà phê của những hộ nông dân nhỏ.
Tại Nga, chúng ta có thể tới thăm tượng đài những người anh hùng ẩn danh trong khoa học: những chú chuột, và các nhà phản biện.