CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Đọc lướt sách trên các thiết bị điện tử cho thấy một số ảnh hưởng tới cách tư duy của con người.
Sự phát triển của các dịch vụ như Now.vn hay GrabFood tại Việt Nam đã giúp người tiêu dùng có thể đặt đồ ăn qua mạng một cách tiện lợi. Nay đã có một nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực đang lên nhanh này.
Các nghiên cứu sinh tiến sĩ trên thế giới đang phải vượt qua nhiều trở ngại hơn để có thể theo đuổi tri thức, theo khảo sát mới trên phạm vi toàn cầu của Nature.
“What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.” — T.S. Eliot
Bài giới thiệu vài nét thú vị về cà cuống mà không hẳn nhiều người biết.
tags: cà cuống