CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Việc khai thác cá thương mại đang dần là vấn nạn lớn cho hệ sinh thái biển dẫn đến sự tận diệt cá biển, hành động nào của chúng ta có thể hạn chế và dừng việc đấy lại? Đó có phải là “ngừng ăn cá”?
Bỏ qua việc dạy sinh viên làm chủ các kĩ năng thiết yếu mà chỉ tập trung vào sự thể hiện cá nhân đang khiến các trường nghệ thuật tại Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Tờ báo uy tín The Guardian cập nhập một số thuật ngữ thay thế cho các từ đã quên thuộc như biến đổi khí hậu (climate change) hay ấm lên toàn cầu (global warming). Sự thay đổi này nhằm nhấn mạnh tính cấp bách và nghiêm trọng của vấn đề môi trường hiện nay.
Sự phát triển của dòng phim anh hùng chứng kiến một tiểu văn hóa trở thành tâm điểm, và phản ánh những tư tưởng, vấn đề trong suốt hai thập niên đầu thế kỉ 21.
Bài nghiên cứu chỉ ra các đặc điểm và tác dụng của việc “đọc rộng” (extensive reading), đồng thời đề xuất giáo án giảng dạy tiếng Anh bằng cách tận dụng nguồn tại liệu khổng lồ từ Internet cho việc “đọc rộng” của học sinh.