CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Việc ‘bị nẫng tay trên’ trong khoa học, tức kết quả nghiên cứu của mình bị một tác giả khác công bố trước, không hẳn lúc nào cũng là vận đen cuộc đời.
Bài bình luận về một bộ phim rất Á Đông, xoay quanh một lời nói dối.
One of the most powerful speeches of the 2005 American film Coach Carter was delivered inside a library, which may seem odd for a sports movie.
Mầm sống giữa trời đất, không quản nắng sương...
tags:
Tôi không có giao đãi gì đặc biệt với Gs. Harvey, dù có biết ông ấy và Nancy Napier có một số dự án và tác phẩm chung với nhau. Ấn tượng rõ nhất chỉ là một tập slides bài giảng của Mike về xu hướng xuất bản trong ngành quản trị thời đại toàn cầu hóa.