CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Truyện ngắn Mobile hack được viết bởi Zack Lux, đăng trên chuyên mục Futures của tạp chí Nature (562: 300, 2018, doi:10.1038/d41586-018-06962-5).
Danh sách này có cả thảy 1258 trường đại học. File pdf có kích thước nhẹ, chỉ khoảng 500KB, dễ tìm kiếm tra cứu.
tags:
Một số ít những nhà khoa học vượt qua những trở ngại và thành công. Nhưng cũng rất nhiều nhà khoa học khác mắc kẹt trong vòng xoáy khắc nghiệt của nghề học thuật.
Một bài World View của Maeve Cohen trên Nature (561: 151, 2018), tình cờ hay hữu ý được xuất bản vào đúng ngày 11-9-2018, ngày thủ đô kinh tế của nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới chia tay tòa tháp đôi kỳ vĩ.
Xuất bản bài khoa học là công việc tốn thời gian, công sức và cả tiền bạc. Đa phần các nghiên cứu kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, và đến cả thập kỷ cũng có. Vì thế nghiên cứu của Ioannidis, Klavans và Boyack vừa đưa kết quả trên Nature ngày 12-9-2018 gây ngạc nhiên ghê gớm...