CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Các nhà nghiên cứu cần nguồn tài chính để hoàn thành công việc, và sống nữa. Sau đây là một quan sát nho nhỏ, nhưng rất đáng suy nghĩ về sự lớn mạnh của khoa học Trung Quốc.
Dạo qua các hệ thống xuất bản lớn như Nature, Science, PNAS, PLoS, hay Elsevier Connect gần đây, chúng ta hay bắt gặp những bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm việc, tạo ra kết quả, và gỡ rối cho nhau.
"Nguyên tắc vàng" của Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa, là ngay lập tức ghi lại mọi quan sát dường như không nhất quán với lý thuyết của mình. Đây là cách ông luôn tự vấn, tự kiểm nghiệm những suy nghĩ của bản thân.
Ngày chủ nhật, nắng nóng đến 32 độ C, tôi đi thăm mộ Ludwig Boltzmann tại Zentralfriedhof.
"Cuộc sống không phải là một trận. Thậm chí một trận đấu cũng không là một trận đấu. Một trận đấu là khởi đầu của một chuỗi các trận đấu, là khởi đầu của một giải đấu." - Jordan Peterson, BS tâm lý và GS ngành tâm lý học tại ĐH Toronto, Canada.