CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Câu chuyện về một bộ phim ra đời năm 1968 nhưng sức sống của nó vẫn lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Nó có ngụ ý quan trọng giữa thời đại câu hỏi về tương lai trí tuệ nhân tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Những quả gấc mộc mạc. Vậy mà đầy sức cuốn hút. Lúc còn xanh trên giàn, chúng nằm khiêm tốn, lấp ló sau tán lá.
Tác giả Phan Hào và công cuộc bảo tồn di sản văn hóa người Chăm
Vườn tượng "phản cảm" ở Đồ Sơn phản ánh sự cộng tính văn hóa ở Việt Nam
Bé gái lượm dâu chín vừa rụng bên hè phố...