CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

"Cuộc sống không phải là một trận. Thậm chí một trận đấu cũng không là một trận đấu. Một trận đấu là khởi đầu của một chuỗi các trận đấu, là khởi đầu của một giải đấu." - Jordan Peterson, BS tâm lý và GS ngành tâm lý học tại ĐH Toronto, Canada.
Cuộc đời Richard Feynman với một thông điệp ý nghĩa - nhỏ bé, đơn giản nhưng không vô nghĩa.
Hãy bắt đầu ngày mới bằng một cốc cà phê nào!
Nhìn mấy cái vạch mà nhớ đến phát minh vĩ đại đã trôi vào dĩ vãng: máy chữ
World Cup 2018 cũng là những khó khăn cho các nhà khoa học Nga