CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Những quả gấc mộc mạc. Vậy mà đầy sức cuốn hút. Lúc còn xanh trên giàn, chúng nằm khiêm tốn, lấp ló sau tán lá.
Tác giả Phan Hào và công cuộc bảo tồn di sản văn hóa người Chăm
Vườn tượng "phản cảm" ở Đồ Sơn phản ánh sự cộng tính văn hóa ở Việt Nam
Bé gái lượm dâu chín vừa rụng bên hè phố...
Cuốn sách của tác giả Tran Q. Anh về các tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam thế kỉ 18 được xuất bản bởi nhà xuất bản hàng đầu Oxford University Press.