CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Trong xã hội hiện đại, lời nói văn minh là thứ cần phải học mới có. Và để học được thì lại cần những người thầy giỏi. Giai thoại sau đây được cho là của Mark Twain.
Ngày cuối tuần, nghe bài học hay của Tô Đông Pha (1037–1101).
Câu chuyện về một bộ phim ra đời năm 1968 nhưng sức sống của nó vẫn lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Nó có ngụ ý quan trọng giữa thời đại câu hỏi về tương lai trí tuệ nhân tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Những quả gấc mộc mạc. Vậy mà đầy sức cuốn hút. Lúc còn xanh trên giàn, chúng nằm khiêm tốn, lấp ló sau tán lá.
Tác giả Phan Hào và công cuộc bảo tồn di sản văn hóa người Chăm