CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Những quyền lực kinh tế có vị thế và tiềm lực để thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ trong xã hội. Đó là điều cần thiết để có được giá trị lâu bền.
Một nghiên cứu nhỏ trở thành một sự tưởng nhớ lớn lao về cuộc đời của tác giả.
Năng suất lao động thật sự không phải là làm xong nhiều việc hơn, mà nó là làm xong đúng việc trong khi làm ít hơn
Công việc nghiên cứu đòi hỏi rất nhiều từ người làm nghiên cứu. Liệu thực sự có thể đạt sự cân bằng giữa công việc và đời sống khi đi theo con đường học thuật này?
Ngày đầu tuần được hưởng cảm xúc hội họa từ một bức tranh đẹp thật là thích thú.