CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Tờ báo uy tín The Guardian cập nhập một số thuật ngữ thay thế cho các từ đã quên thuộc như biến đổi khí hậu (climate change) hay ấm lên toàn cầu (global warming). Sự thay đổi này nhằm nhấn mạnh tính cấp bách và nghiêm trọng của vấn đề môi trường hiện nay.
Sự phát triển của dòng phim anh hùng chứng kiến một tiểu văn hóa trở thành tâm điểm, và phản ánh những tư tưởng, vấn đề trong suốt hai thập niên đầu thế kỉ 21.
Bài nghiên cứu chỉ ra các đặc điểm và tác dụng của việc “đọc rộng” (extensive reading), đồng thời đề xuất giáo án giảng dạy tiếng Anh bằng cách tận dụng nguồn tại liệu khổng lồ từ Internet cho việc “đọc rộng” của học sinh.
Những bức ảnh đạt giải trong cuộc thi ảnh #ScientistAtWork năm 2019 do Nature tổ chức.
Các nhà khoa học đạt giải Nobel bắt đầu từ đâu, và từ khi nào?