CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Cuộc sống

Một bài World View của Maeve Cohen trên Nature (561: 151, 2018), tình cờ hay hữu ý được xuất bản vào đúng ngày 11-9-2018, ngày thủ đô kinh tế của nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới chia tay tòa tháp đôi kỳ vĩ.
Xuất bản bài khoa học là công việc tốn thời gian, công sức và cả tiền bạc. Đa phần các nghiên cứu kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, và đến cả thập kỷ cũng có. Vì thế nghiên cứu của Ioannidis, Klavans và Boyack vừa đưa kết quả trên Nature ngày 12-9-2018 gây ngạc nhiên ghê gớm...
Có những người làm việc vì trách nhiệm, có những người làm việc vì quen việc, và có những người làm việc vì yêu lao động.
Các nhà nghiên cứu cần nguồn tài chính để hoàn thành công việc, và sống nữa. Sau đây là một quan sát nho nhỏ, nhưng rất đáng suy nghĩ về sự lớn mạnh của khoa học Trung Quốc.
Dạo qua các hệ thống xuất bản lớn như Nature, Science, PNAS, PLoS, hay Elsevier Connect gần đây, chúng ta hay bắt gặp những bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm việc, tạo ra kết quả, và gỡ rối cho nhau.