CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khoa học lý thú

David Blaine chứng minh cho mọi người thấy sự kết nối gần gũi giữa khoa học và ảo thuật ra sao.
Có lẽ chuyện các nhà khoa học do nhầm lẫn hoặc để quên đồ mà có phát kiến hay, đôi lúc là để đời, đã không còn quá xa lạ.
Sắp tới đợt nghỉ lễ (cộng weekend) dài tới 4 ngày, lòng liền nghĩ đến nhậu, và kèm theo đó là tinh thần “khoa học nhậu” dâng cao. Sinh hoạt “nhậu” rất phổ biến, và dường như tự nhiên. Vậy nó “tự nhiên” thật, hay do quá trình văn hóa hình thành nên? Có lẽ bằng chứng “nhậu tự nhiên” khó tìm hơn “nhậu qua giáo dục”.
Một nhóm các nhà khoa học vừa mới công bố một nghiên cứu vào ngày 19-4-2018 về phát hiện loài kiến mới ở các vùng rừng nhiệt đới Đông Nam Á, có tính chất và hành vi xả thân vô cùng đặc biệt.
Nghiên cứu cho thấy khi bạn ở trên các tòa nhà càng cao thì bạn sẽ có xu hướng trở nên liều lĩnh hơn.