CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khoa học lý thú

Tiếng kêu rộp rộp khi bẻ khớp ngón tay "thành công" vang rộn rã căn phòng, nhưng điều gì tạo ra âm thanh đó? Các nhà khoa học bóp đầu bóp trán để tìm ra câu trả lời không dễ, vì quá trình bẻ khớp tay và âm thanh phát ra rất nhanh.
Các nhà nghiên cứu AI tại Oxford University đang phát triển app phát hiện muỗi sớm, nhằm hạn chế tổn thất sinh mạng do các loại muỗi mang mềm bệnh lan truyền
Một trong những đơn vị theo tiêu chuẩn "nhỏ" và "đẹp" của thế giới là trường Đại học Gakushuin của Hoàng gia Nhật Bản; đơn vị được Nature Index xếp đứng đầu về chất lượng nghiên cứu trong danh mục tất cả các trường đại học danh tiếng nhất Nhật Bản.
Tác giả Phan Hào và công cuộc bảo tồn di sản văn hóa người Chăm
Bài bình ngắn gọn và rất nhiều thông tin hấp dẫn về lịch sử của tạp chí hàn lâm đỉnh cao Nature. Tiêu đề bài cũng lý thú “Who nurtured Nature?”