CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khoa học lý thú

Đọc lướt sách trên các thiết bị điện tử cho thấy một số ảnh hưởng tới cách tư duy của con người.
Bài giới thiệu vài nét thú vị về cà cuống mà không hẳn nhiều người biết.
tags: cà cuống
Một nghiên cứu mới đây trên Nature đã thu thập 3 bộ dữ liệu lớn về khoa học, khởi nghiệp và khủng bố để tìm hiểu về cơ chế tác động tới động lực của sự thất bại.
tags: failure , success
Công bố được tài trợ bởi National Science Foundation, National Institute on Aging, National Institutes of Health’s Office of Behavioral and Social Sciences Research, Ewing Marion Kauffman and Alfred P. Sloan foundations chỉ ra những nhà nghiên cứu sau này được nhận phần thưởng cao quý nhất là GT Nobel Kinh tế cơ bản cho thấy 2 kiểu loại năng lực sáng tạo, và tương ứng với 2 giai đoạn của đời người.
Cặp định lý bất toàn của Gödel sẽ vẫn mãi là niềm cảm hứng của giới toán học, logic học và triết học. Kurt Gödel cùng với Albert Einstein và Werner Heisenberg trở thành chân kiềng đưa nhân loại vào kỷ nguyên băn khoăn với tính bất định của vật chất và tự duy.
tags: Kurt Gödel