CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khoa học lý thú

Công bố được tài trợ bởi National Science Foundation, National Institute on Aging, National Institutes of Health’s Office of Behavioral and Social Sciences Research, Ewing Marion Kauffman and Alfred P. Sloan foundations chỉ ra những nhà nghiên cứu sau này được nhận phần thưởng cao quý nhất là GT Nobel Kinh tế cơ bản cho thấy 2 kiểu loại năng lực sáng tạo, và tương ứng với 2 giai đoạn của đời người.
Cặp định lý bất toàn của Gödel sẽ vẫn mãi là niềm cảm hứng của giới toán học, logic học và triết học. Kurt Gödel cùng với Albert Einstein và Werner Heisenberg trở thành chân kiềng đưa nhân loại vào kỷ nguyên băn khoăn với tính bất định của vật chất và tự duy.
tags: Kurt Gödel
Các nhà nghiên cứu người Hàn Quốc đang phát triển một trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ dự đoán mức độ thành công của một bộ phim dựa trên nội dung của nó.
Những đá, sỏi, bụi thu thập được từ Apollo 11 đã đem lại cho chúng ta những hiểu biết mới về nguồn gốc của Mặt trăng và sự hình thành của hệ Mặt trời. Bài viết của Trương Tuấn Ngọc (Nghiên cứu sinh Thiên văn học, Đại học Cornell, Mỹ) cho tạp chí Tia Sáng, số 14 tháng 7 năm 2019.
Bài báo khoa học vốn khô cứng, và có thể ngay cả tiêu đề cũng rất khó đọc. Thế nhưng, đôi lúc các nhà khoa học cũng phát huy trí tưởng tượng và sự hài hước hết mình để có những công bố với tiêu đề cực bá đạo.