CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khoa học lý thú

Nghiên cứu mới trên PNAS cho thấy tuổi thơ khó khăn ảnh hưởng đến sự minh mẫn của trí tuệ khi về già.
Phòng lab OpenAI tạo ra một chú AI phức tạp đến nỗi
Nghiên cứu mới cho thấy công nghệ giúp con người giải phóng bớt các thông tin thừa khỏi não và tập trung hơn vào các tác vụ quan trọng.
Thiền định được cho là giúp cải thiện sức khỏe, sự tập trung, và hoạt động tâm trí của người luyện tập. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đánh giá dường sự hiệu quả của thiền đang bị nói quá lên so với dữ liệu thực chứng từ khoa học
Dựa trên dữ liệu từ mạng xã hội Weibo, nghiên cứu mới đã chỉ ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới trạng thái cảm xúc của con người như thế nào.