CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khoa học lý thú

Nghiên cứu về hành vi hung hăng, chửi rủa khi lái xe được Annals of Improbable Research trao "giải" Ig Nobel "Hòa Bình" 2018
Trong nhiều nghiên cứu được Annals of Improbable Research trao "giải" Ig Nobel 2018, có nghiên cứu về sử dụng tà thuật để trả thù sếp...
Bằng các phương pháp nghiên cứu của lý thuyết lưới phức tạp (Complex Network Theory), các nhà nghiên cứu đã tìm ra được bằng chứng cho thấy của các sự kiện và nhân vật trong tiểu thuyết Odyssey của Homer phản ánh thực tế.
Một vài nghiên cứu về bạo hành trong quan hệ tình cảm của người trẻ tại Canada và Việt Nam.
Bộ dữ liệu khổng lồ của FitBit tiết lộ những thông tin thú vị về giấc ngủ và sức khỏe của con người.