CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu mới điều tra về trầm cảm ở các sinh viên quốc tế và nội địa tại Nhật Bản.
Nghiên cứu về các yếu tố quyết định ý định và hành vi tái chế rác thải điện tử của người dân tại Thành Phố Đà Nẵn
Nghiên cứu mới đánh giá giá trị kinh tế và các tác động của biến đổi khí hậu, hoạt động kinh tế đến hệ sinh thái rặng san hô ở vịnh Nha Trang.
Những ngày giáp Tết mới thấy rõ rệt cái không khí nhộn nhịp nhưng hoài niệm ở Hà Nội. Nằm im lìm trên những cửa hàng được trang trí đủ kiểu là những ban công bụng chửa, những cửa chớp, mặt huỳnh, họa tiết đa đạng tồn tại đã cả thế kỉ nay. Một nghiên cứu mới đã dữ liệu hóa những chi tiết này để nói bàn quá trình tiếp biến văn hóa tại Việt Nam vào đầu thế kỉ 20.
Hai nghiên cứu mới về năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất.