CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu mới về bất bình đẳng phúc lợi đa chiều tại Việt Nam.
Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong – MDRI, Hà Nội công bố nghiên cứu mới điều tra về vấn đề giới tính trong lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua góc nhìn từ hạn chế trong vay vốn
Nghiên cứu mới phân tích về mối liên hệ giữa khả năng cạnh tranh, mức lương, các đặc tính của CEO và hiệu suất của doanh nghiệp.
Dựa trên trình tìm kiếm Google, hai bạn sinh viên trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng với thầy giáo đã công bố dự đoán về lợi nhuận và khối lượng giao dịch của đồng tiền ảo trên tạp chí Financial Innovation.
Nghiên cứu mới về bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ở nhóm trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số tại Ethiopia, Peru, Ấn Độ và Việt Nam.