CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Hai tác giả Jamil Salmi (Diego Portales University, Chile) và Phạm Thị Ly (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) công bố nghiên cứu rà soát tổng quan về quản trị và lãnh đạo học thuật tại Việt Nam trên tạp chí Journal of International and Comparative Education [ESCI].
Nghiên cứu mới cho thấy sử dụng điện thoại khi đang lái xe là hành vi nguy hiểm cần được cảnh báo và hạn chế.
Nghiên cứu mới của nhóm tác giả Việt Nam về định giá cổ phiếu của các nhà đầu tư tại thị trường mới nổi này.
Nghiên cứu mới về hành vi tiêu dùng, sự khác biệt, tính di động và đa dạng của khách du lịch châu Á tại châu Âu dưới góc nhìn xã hội học.
Nghiên cứu chỉ ra tác động của sự khiêm nhường và khả năng lắng nghe của huấn luyện viên lên khả năng sáng tạo của các cầu thủ trên sân thông qua dữ liệu khảo sát từ 54 câu lạc bộ không chuyên tại Việt Nam.