CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu đáng chú ý từ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam đánh giá các vấn đề về niềm tin đối với hệ thống thực phẩm tại Việt Nam.
Các nghiên cứu mới với bằng chứng thực thực nghiệm quan trọng về ảnh hưởng mà sự hạnh phúc của người mẹ mang tới cho tương lai của trẻ.
Nghiên cứu sử dụng Đà Lạt làm ví dụ để xây dựng một phương pháp tiêu chuẩn cho việc xác định nét đặc trưng riêng biệt của một địa điểm du lịch.
Nghiên cứu mới đánh giá các tác động của một số chính sách kinh tế và ngoại giao cốt lõi làm nên điều kiện hình thành và phát triển của dịch vụ Internet, và sau đó là game online, tại Việt Nam.
Nghiên cứu mới về vai trò năng lực lõi của đội ngũ lãnh đạo trong phát triển tổ chức trên tạp chí Academy of Entrepreneurship Journal (Scopus-indexed).