CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Từ 1980 đến 1990, phương pháp dạy EFL (English as a Foreign Language) tại Việt Nam được phân hóa mạnh mẽ bởi chính trị của từng vùng miền. Dưới tác động này, quá trình phổ cập ngoại ngữ Anh đã chịu tác động ảnh hưởng theo chiều hướng nào?
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phải công bố bao nhiêu tác phẩm để đạt được chức danh Giáo sư? Theo đuổi học vị Giáo sư liệu có là trở ngại đối với các nhà nghiên cứu (đặc biệt là nữ) trong việc lập gia đình và sinh con?
Nghiên cứu mới tìm hiểu về sự phân biệt giới tính ở những người cao tuổi bị khuyết tật chức năng tại Việt Nam.
Hình ảnh động bổ sung cho bản thảo nghiên cứu Preprints của nhóm nghiên cứu AISDL vừa được đưa lên SocArXiv sáng sớm ngày hôm nay 18-3-2020, DOI:10.31235/osf.io/cfw8x
Nghiên cứu do tác giả Nguyễn Phước Quý Duy (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) dẫn dắt đã cho thấy các xe ôm công nghệ chiếm tới 30% số vụ tai nạn giao thuông đường bộ, và có nhiều hành vi nguy hiểm như hút thuốc lái xe, hay lái xe sau khi uống bia rượu.