CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu mới về việc học tập thông qua sử dụng máy tính bảng của trẻ em tại Việt Nam. Kết quả phân tích chỉ ra Việt Nam vẫn chưa xây dựng được hệ sinh thái công nghệ phù hợp cho việc áp dụng công nghệ cho sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt là các em ở độ tuổi mẫu giáo.
Nghiên cứu về ảnh hưởng của mức độ tham nhũng lên hai cách thức đầu tư nước ngoài (FDI) từ dữ liệu của 131 quốc gia từ năm 2003 đến 2015.
Tác giả Phan Quang Anh mới đây công bố nghiên cứu mới về thị trường game online tại Việt Nam. Đây là một trong những nghiên cứu về game đầu tiên tại Việt Nam.
Nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô (chính sách tiền tệ) và vi mô (dòng tiền nội bộ, doanh thu, cơ hội phát triển) đối với khối lượng đầu tư của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Nghiên cứu mới tìm hiểu hiệu quả thực tế của quản trị và hành chính công tốt tới phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo trong bối cảnh Việt Nam.