CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu mới tìm hiểu cơ chế dẫn đến sự yêu thích, trung thành của du học sinh với quốc gia sở tại, và gợi ý của nó đến sự phát triển bền vững.
Tác giả Vũ Hoàng Giang, từng có thời gian làm việc tại nhà đấu giá Chọn's, Hà Nội, giới thiệu nghiên cứu về thực trạng tranh giả ở Việt Nam.
Nghiên cứu về ảnh hưởng của yếu tố hoàn cảnh lên hành vi sử dụng điện thoại thông minh của du khách tham quan công viên giải trí chủ đề.
Nghiên cứu định tính về các tác động kinh tế, xã hội, và môi trường của việc khai thác mỏ tại một số cộng đồng khai thác và không khai thác mỏ tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Nghiên cứu về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá tham chiếu của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và tỷ giá hối đoái chợ đen.