CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Trung bình trên thế giới cứ mỗi 40 giây lại có 1 người tự tử, đồng nghĩa với việc cứ mỗi năm lại có 800 nghìn người chết. Nhóm tác giả tại Trường đại học Phenikaa đã lý giải quá trình hình thành ý nghĩ tự tử theo một cách hoàn toàn mới, trong bài viết đăng trên Tạp chí International Journal of Environmental Research and Public Health mới đây.
Ho Manh Tung reviewed "Narrative economics: How stories go viral and drive major economic events" from the Nobel Prize-winning economist Robert Shiller.
Hệ quả của dịch COVID-19 lên các trường đại học tại Việt Nam không chỉ là khó khăn thách thức, mà còn là thay đổi tích cực.
Hai nghiên cứu gần đây chỉ ra những yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trong các lĩnh vực STEM và tác động đến sự thay đổi nhận thức của các thầy cô về giáo dục STEM.
Các sáng kiến về biến đổi khí hậu xuyên quốc gia tăng mạnh trong những năm gần đây đã làm thay đổi chế độ biến đổi khí hậu toàn cầu. Việc này làm dấy lên hai câu hỏi liên quan sâu sắc đến quyền lực, đó là thẩm quyền và tính hợp pháp mà các chủ thể sở hữu.