CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu về cách sử dụng thích hợp các phương pháp tiếp cận nước ngoài để ngành giáo dục đào tạo nghề tại Việt Nam phát triển và chuyển đổi bền vững.
Nghiên cứu mới về khả năng lãnh đạo của hiệu trưởng và khả năng học tập của giáo viên.
Nghiên cứu chỉ ra sự tương quan giữa các nguồn kiến thức (nội bộ, cộng tác, và khu vực) với sự đổi mới trong các công ty tư nhân phi nông nghiệp tại Việt Nam.
Nghiên cứu về quan niệm của phụ huynh đối với vấn đề về sức khỏe sinh sản và tình dục ở trẻ vị thành niên tại thành phố Hồ Chí Minh
Nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng bền vững trong sản xuất cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.