CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Giai đoạn siêu mặt trăng có những ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán tại Việt Nam.
Hai tác giả đến từ Úc đã sử dụng mô hình hệ thống động (dynamic system modelling) để thay thế thử nghiệm cho mô hình sử dụng dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai truyền thống
Mối quan hệ giữa hình thức sở hữu và kênh phân phối ở các khách sạn hạng sang tại Việt Nam
Nghiên cứu mới đi sâu phân tích công cuộc đấu tranh chống Pháp của Hồ Chí Minh dưới góc nhìn mới dựa trên khái niệm "chủ nghĩa hợp hiến chống thực dân" (Anticolonial constitutionalism).
Nghiên cứu mới của tác giả Lưu Trọng Tuấn về hiệu ứng từ phong cách lãnh đạo gia tưởng và động lực phụng sự công tạo nên ảnh hưởng của việc tự thiết kế công việc linh hoạt đến người dân và tổ chức công cùng tạo nên giá trị.