CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu mới về công việc của người chuyển giới và kinh doanh tại Việt Nam. Hai tác giả đã chỉ ra tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong đảm bảo công việc cho người chuyển giới.
Nghiên cứu chỉ ra quá trình phát triển công nghiệp không bền vững tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đề nghị các cách giải quyết vấn đề.
Nghiên cứu mới phân tích tình hình mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, và các ảnh hưởng của nó đến nội bộ ASEAN cũng như tiếng nói của ASEAN với tư cách là một thể thống nhất trong khu vực.
Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng nhà ở xã hội với 12 chỉ tiêu chính và 57 yếu tố thành phần khác.
Các học giả của ĐH Văn Lang cùng với ĐH Wageningen (Hà Lan) đã tìm hiểu về tính khả thi trong việc áp dụng mô hình sinh thái công nghiệp cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản tại Việt Nam.