CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Đánh giá kết quả và giá trị đạt được của thực tập đối với sinh viên ngành du lịch tại Việt Nam: công bố quốc tế mới của Trần Lê Hữu Nghĩa (Đại học Tôn Đức Thắng) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đại học An Giang).
Điều tra về các chương trình marketing xã hội của các doanh nghiệp trong thay đổi nhận thức về môi trường thông qua du lịch
Nỗ lực đi sâu tìm hiểu về động lực để theo học ngành du lịch của sinh viên Việt Nam để có thể hiểu và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong ngành du lịch.
Tác giả Nguyen Thi Hoa (ĐH Osaka, Nhật Bản) cùng các cộng sự đã công bố nghiên cứu về mối quan hệ giữa ô nhiễm nguồn nước và các lĩnh vực kinh tế: công nghiệp nặng, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, nông, lâm, ngư nghiệp.
Trong lượt bình duyệt cuối cùng Nhóm dữ liệu NVSS/SSHPA được Ban thư ký Hội nghị Triết học Thế giới XXIV (Bắc Kinh 2018) 24 thông báo chấp thuận bài nghiên cứu thứ hai, sau hơn 2 tháng “peer review”.