CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu mới hướng đến mô hình nông nghiệp bền vững hơn thông qua giảm thiểu lượng thuốc trừ sâu và kết hợp nông ngư cho đồng bằng sông Cửu Long trên tạp chí mạnh Science of the Total Environment.
Nghiên cứu mới đánh giá việc khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh cơ bản ở 3 quận, huyện tại đồng bằng sông Cửu Long.
Nhóm nghiên cứu đến từ Aalborg University đánh giá vai trò của chính phủ và các dịch vụ viễn thông từ góc nhìn của các bên liên quan mật thiết.
Truyền thông hiện nay hướng đến các xu hướng lành mạnh như tập gym hay tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ xanh và sạch. Nghiên cứu mới của nhóm Green Consumption Research Group đã đánh giá về hành vi tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm hữu cơ ở giới trẻ.
Nghiên cứu đầu tay của tác giả Hoang Thuc Nhi về các lớp mẫu giáo tại Việt Nam.