CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nhóm tác giả nghiên cứ về chủ đề trong bối cảnh các nước Đông Nam Á đang đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu và canh tác nông nghiệp cũng như khó khăn cho đời sống nông thôn. Nghiên cứu này tập trung vào 3 lần bàn bạc nhóm có sự tham gia của 30 nam giới là người làm nông; cùng 6 cuộc phỏng vấn chuyên sâu với 1 nữ và 5 nam quan chức nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu cũng sử dụng tài liệu khí tượng của 34 năm tại khu vực từ 1978-2011 để phân tích về sự thay đổi khí hậu.
Sử dụng bộ dữ liệu 450 bảng trả lời của những người sống tại nhà riêng của họ ở khu vực thành thị tại Hà Nội, nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan giữa sự hài lòng của người mua nhà với các yếu tố như thu nhập, học vấn, vay mua và các tiêu chí thiết kế, chất lượng xây dựng,...
Phân tích hai bộ phim truyền hình Người Hà Nội (1996) và Chuyện phố phường (2002) sử dụng khung khái niệm của Foucault về nghệ thuật của chính phủ (governmentality) và công cụ (Dispositif).
Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Tài chính công bố các kết quả về ảnh hưởng của gia tăng cạnh tranh trong nhập khẩu và việc làm.
Các tổ chức thiện nguyện của nhà Phật đang phát triển dần thành mô hình cung cấp dịch vụ xã hội, vì thế cần có các phương án thích hợp để hỗ trợ.