CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Lịch sử của WCP ghi nhận những tiếng nói quan trọng trong triết học nhân loại, kể từ sau 1900 ở Paris, nơi hội tụ những tư tưởng ở giai đoạn bước ngoặt của vật lý và hóa học. Tới 1934 ở Prague, Amsterdam (1948), Brussels (1953), Venice (1958), Mexico (1963), Vienna (1968), Montreal (1983), Brighton (1988), Moscow (1993), Boston (1998), Istanbul (2003), Seoul (2008), Athens (2013)...
Với cơ chế hiện tại ở Việt Nam thì lo lắng về tính ổn định của quỹ hưu trí sẽ ngày càng rõ nét hơn, đặc biệt là câu hỏi về tình hình trong 30 năm tới, theo các tác giả Giang Thanh Long và Nguyễn Việt Cường.
Bảo vệ nguồn nước là một vấn đề môi trường quan trọng và một nghiên cứu mới đây cho thấy các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều nhất đến vấn đề này.
Người tiêu dùng Việt Nam liệu có thoải mái với hình thức thanh toán di động? Nghiên cứu về một khuynh hướng thương mại đang trỗi dậy.
Nghiên cứu lý thú và hiểu biết hữu ích về tần suất và kiểu tương tác giữa giáo viên và học sinh ở lớp tiếng Anh online của nhóm tác giả do Phạm Ngọc Thạch làm senior author.