CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu lý thú và hiểu biết hữu ích về tần suất và kiểu tương tác giữa giáo viên và học sinh ở lớp tiếng Anh online của nhóm tác giả do Phạm Ngọc Thạch làm senior author.
Nghiên cứu mới về lợi tức đầu tư vào giáo dục đặt ra dấu hỏi về tình trạng của lực lượng lao động trên đại học.
Với việc Trung Quốc đã thay đổi chiến lược ngoại giao và phát triển kinh tế sau Đại hội XVIII, GS Nguyễn Quang Thuấn đã đưa ra những phân tích về tình hình chung của thế giới, khu vực và Việt Nam. Một trong những hiện tượng nổi bật là sự xuất hiện ngày càng nhiều của những cặp đôi kinh tế không cân xứng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.
Tại Việt Nam, 7.8% dân số là người khuyết tật, tuy nhiên, phần lớn số người này chỉ học đến bậc tiểu học.
Nhóm tác giả đến từ đại học Thương Mại và đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh xuất bản nghiên cứu điều tra về hành vi mua sách giáo khoa của sinh viên đại học tại Việt Nam.