CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Các yếu tố kinh tế, xã hội hay trải nghiệm có nhiều ý nghĩa đến hạnh phúc trong đời sống tình dục trong hôn nhân.
Tác giả Ngan Tran (nghiên cứu sinh tại School of Economics, Finance and Marketing, thuộc RMIT University, Melbourne, Australia) có bài nghiên cứu mới rất lý thú về tác động dài hạn của các kênh truyền dẫn qua các van điều tiết lãi suất trên thị trường chính thức, đăng trên Journal of the Asia Pacific Economy, tháng 2-2018.
Lịch sử của WCP ghi nhận những tiếng nói quan trọng trong triết học nhân loại, kể từ sau 1900 ở Paris, nơi hội tụ những tư tưởng ở giai đoạn bước ngoặt của vật lý và hóa học. Tới 1934 ở Prague, Amsterdam (1948), Brussels (1953), Venice (1958), Mexico (1963), Vienna (1968), Montreal (1983), Brighton (1988), Moscow (1993), Boston (1998), Istanbul (2003), Seoul (2008), Athens (2013)...
Với cơ chế hiện tại ở Việt Nam thì lo lắng về tính ổn định của quỹ hưu trí sẽ ngày càng rõ nét hơn, đặc biệt là câu hỏi về tình hình trong 30 năm tới, theo các tác giả Giang Thanh Long và Nguyễn Việt Cường.
Bảo vệ nguồn nước là một vấn đề môi trường quan trọng và một nghiên cứu mới đây cho thấy các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều nhất đến vấn đề này.