CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

30 năm sau Đổi Mới, Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, quá trình đó đã dẫn đến những thay đổi gì trong hành vi tiêu dùng của người trẻ? Qua phương pháp phỏng vấn sâu và tham gia quan sát, tác giả Nguyễn Nhật Nguyên đã có những phát hiện ban đầu.
Không chỉ ở các thành phố lớn mà ngay tại đồng bằng sông Cửu Long thì người dân cũng sẵn sàng chi chả cho các sản phẩm gạo sạch, thân thiện với môi trường.
Nghiên cứu mới về sự hiểu biết về bệnh trầm cảm của những người phụ trách sức khỏe tại các cơ sở y tế cộng đồng tại Việt Nam.
Tác giả Pham Ngoc Ha, trong nghiên cứu mới, cho rằng chất lượng của khu vực công ở Việt Nam vẫn còn thấp dù đã có nỗ lực cải cách và cần có sự chủ động và hiệu quả từ lãnh đạo để cải thiện.
Nghiên cứu về sự chọn lựa của người tiêu dùng với chất lượng của các loại gạo đến từ sự hợp tác giữa đại học Huế, Ghent University, Bỉ và International Rice Research Institute, Phillipines.