CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Tại Việt Nam, 7.8% dân số là người khuyết tật, tuy nhiên, phần lớn số người này chỉ học đến bậc tiểu học.
Nhóm tác giả đến từ đại học Thương Mại và đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh xuất bản nghiên cứu điều tra về hành vi mua sách giáo khoa của sinh viên đại học tại Việt Nam.
Nghiên cứu điều tra về các luận văn tốt nghiệp cao học viết về chủ đề marketing xã hội trong giai đoạn 1971-2015
Nghiên cứu về các chi phí tương đối và FDI cho thấy Việt Nam đang có nhiều ưu thế về nhân lực so với các nước láng giềng.
Tác giả C. Thi Nguyen (Utah Valley University) đưa ra ý kiến về chủ kiến thẩm mỹ (aesthetic testimony).