CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Tác giả Pham Ngoc Ha, trong nghiên cứu mới, cho rằng chất lượng của khu vực công ở Việt Nam vẫn còn thấp dù đã có nỗ lực cải cách và cần có sự chủ động và hiệu quả từ lãnh đạo để cải thiện.
Nghiên cứu về sự chọn lựa của người tiêu dùng với chất lượng của các loại gạo đến từ sự hợp tác giữa đại học Huế, Ghent University, Bỉ và International Rice Research Institute, Phillipines.
Tác giả Lan Hoang (State University of New York) công bố nghiên cứu về tư nhân hoá trong giáo dục với 2 hướng chính song song đồng hành: Đại học tư nhân và tư nhân hoá một phần đại học công.
Ba tác giả Ngô Trà My, Rob Hales và Gui Lohmann đến từ đại học Griffith, Úc đã công bố 2 nghiên cứu liên tiếp về các doanh nghiệp du lịch cộng đồng trong tháng 3 vừa qua.
Hai tác giả Trần Lê Hữu Nghĩa (Đại học Tôn Đức Thắng) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đại học An Giang) công bố một phương pháp mới để đo lường kết quả đầu ra của thực tập sinh.