CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Tác giả Trần Thị Lý (Đại học Deakin) và Nguyễn Thu Hương (Đại học Ngoại Thương) công bố về quốc tế hóa đại học ở Việt Nam thông qua sử dụng tiếng Anh.
Nhóm tác giả đến từ đại học RMIT và đại học New South Wales công bố nghiên cứu mới về lịch sử của hệ thống kế toán tại Việt Nam trên tạp chí Accounting History
Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Việt Cường (NEU; MDRI) về tác động của việc "vỡ kế hoạch" đến giáo dục và sự nghiệp của trẻ được công bố ngày 22/3 vừa qua trên Journal of Population Economics.
Bài nghiên cứu mới trên Ecological Indicators của nhóm tác giả Hồ Hữu Lộc, Nguyễn Thị Hồng Diệp, Võ Thanh Tuấn, và Yoshihisa Shimizu, đến từ 4 trường đại học trong nước và quốc tế.
Nghiên cứu mới công bố của tác giả Trần Quang Tuyến và công sự đăng trên tạp chí Children and Youth Services Review (Elsevier).