CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Kết quả nghiên cứu của Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng, đăng trên Quality & Quantity tháng 3-2018, khẳng định tình trạng nhà ở có tính quyết định đối với cảm nhận của người cao tuổi về mức độ thỏa mãn trong đời sống.
Nghiên cứu mới công bố của tác giả Trần Lê Hữu Nghĩa về sự khác biệt động cơ học tập cao học của sinh viên Việt Nam; online tháng 3-2018.
Nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking qua đời ngày 17-3-2018. Bản thảo mới nhất mà ông đồng tác giả vừa lên hệ thống arXiv ngày 4-3.
Chaque année, les vietnamiens brulent environ 50 000 tonnes de billets funéraires – ceux-ci étant des imitations non seulement des billets de banques, mais aussi des smartphones, des voitures, des vêtements de marque, même des femmes de ménage – pour plaire aux esprits des morts. La pratique est depuis longtemps erronément attribuée aux enseignements bouddhistes ; la plupart des vietnamiens qui s’y engagent ne connaissaient pas du tout son origine chinoise.
tags:
“Cultural additivity” and how the values and norms of Confucianism, Buddhism, and Taoism co-exist, interact, and influence Vietnamese society: a Bayesian analysis of long-standing folktales, using R and Stan.