CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Hôm nay, 21-10-2019, tuần lễ Open Access Week 2019 đã chính thức được khởi động với hàng loạt các sự kiện được diễn ra trên toàn thế giới.
2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA), Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA) and Michael Kremer (Harvard University, Cambridge, USA).
How we have learnt to overcome our shortcomings, face our fears, and grow as competent researchers in the harsh academic world.
Một chút bình luận cá nhân của nghiên cứu sinh Thiên văn học Trương Tuấn Ngọc (Cornell Univeristy, Hoa Kỳ) về giải Nobel Vật lí 2019 cho khám phá hành tinh ngoài hệ mặt trời.
Báo cáo toàn cầu về nghiên cứu khoa học tại Đông và Nam Á—Global Research Report – South and East Asia—được ISI công bố, dựa trên dữ liệu từ Web of Science.