CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Các nghiên cứu sử dụng dấu gạch nối (–) trong tên bài có thể ảnh hưởng đến thống kê trích dẫn về lâu dài.
Tác giả Hoàng Phương Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) giới thiệu chương trình Việt bayesvl, được xuất bản chính thức trên CRAN ngày 24/5/2019. Bài viết gốc được đăng trên báo Khoa học và Phát triển.
Ngay lần đầu tiên có CiteScore do Scopus tính toán, Palcomms đã được xếp hạng Q1, với mức điểm là 0.88, và thứ hạng phân mục cao nhất 10/131.
Giải thưởng nhiếp ảnh khoa học Wellcome Photography Prize hướng đến các vấn đề sức khỏe mà xã hội gặp phải, cũng như ảnh hưởng của các vấn đề sức khỏe tới con người. Năm nay, giải thưởng tập trung vào 4 chủ đề: Sự bùng phát bệnh dịch (Outbreak), Quan điểm xã hội (Social Perspectives), những thế giới ẩn giấu (Hidden Worlds), tiêu điểm y tế (Medicine in Focus).
Thống kê nhỏ về các tạp chí quen thuộc với các tác giả Việt Nam.