CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Nhà nghiên cứu trẻ có hành động anh hùng tự rút bài sau khi phát hiện một phần bài viết vô tình quá giống một nghiên cứu khác.
Không phải tạp chí khoa học nào cũng thể trụ lại trên đường đua xuất bản học thuật.
Phán quyết tòa án tại Tokyo về vụ việc hai nhà khoa học Riko Muranaka và Shuichi Ikeda nhấn mạnh mối nguy hại của thông tin sai lệch về tiêm chủng
Open Access, Plan S, thỏa thuận đàm phán giữa các nhà khoa học và các nhà xuất bản. Khoa học thế giới đang chuyển mình hướng đến những sự thay đổi quan trọng cho tương lai.
Lưu giữ lại một cột mốc đáng nhớ với SciComm.
tags: SciComm