CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Các nghiên cứu sinh tiến sĩ trên thế giới đang phải vượt qua nhiều trở ngại hơn để có thể theo đuổi tri thức, theo khảo sát mới trên phạm vi toàn cầu của Nature.
“What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.” — T.S. Eliot
Mới đây, tạp chí Nature Ecology & Evolution mới đây đã công bố các bằng chứng khoa học đầu tiên về loài cheo cheo lưng bạc hay cheo cheo Việt Nam (Tên khoa học: Tragulus versicolor) sau gần 30 năm.
Các cơ quan có số lượng nghiên cứu nhiều nhất đều là các trường đại học hoạt động dưới cơ chế tự chủ, và một tỷ lệ không nhỏ là các trường đại học tư thục - dữ liệu từ Web of Science/Publons cho thấy. Theo Bùi Diệu Quỳnh, báo Khoa học & Phát triển ngày 07-11-2019.
Hàn Quốc đưa ra chính sách mới để ngăn chặn các nhà khoa học nước này tham dự các hội thảo học thuật kém chất lượng.