CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Phó tổng biên tập tạp chí The Lancet Psychiatry, Joan Marsh, giới thiệu về Hiệp hội Các nhà biên tập Khoa học Châu Âu trên Elsevier Connect.
Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ.
Bốn nguyên tắc mà tác giả Colin Evans đã áp dụng để đảm bảo nguồn tài trợ cho giai đoạn đầu sự nghiệp của mình.
Ngay đầu năm 2020, Taylor & Francis đã công bố bản hợp đồng bom tấn mới: F1000 Research.
Tác giả Dalmeet Singh Chawla viết trên Science ngày 8-1-2020 bài về tình hình báo động chất lượng ấn phẩm khoa học tại nước Nga và hành động quyết liệt của Viện hàn lâm KH Nga (RAS).