CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

U.S. News & World Report công bố bảng xếp hạng đại học Best Global Universities năm 2020, sử dụng dữ liệu Web of Sciences và chỉ số InCites thuộc Clarivate Analytics. Có 3 trường Việt Nam lọt vào các bảng xếp hạng, với 2 trường thuộc top 1500 thế giới.
Tạp chí khoa học Nature thay đổi thiết kế logo, kiểu chữ, và giao diện trang chủ của mình. Một cuộc thay da đổi thịt của "science journalism" trong thời đại điện toán Internet.
Hôm nay, 21-10-2019, tuần lễ Open Access Week 2019 đã chính thức được khởi động với hàng loạt các sự kiện được diễn ra trên toàn thế giới.
2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA), Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA) and Michael Kremer (Harvard University, Cambridge, USA).
How we have learnt to overcome our shortcomings, face our fears, and grow as competent researchers in the harsh academic world.