CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Một số nhà xuất bản lớn đang thử ứng dụng công nghệ A.I. để hỗ trợ bình duyệt khoa học.
Hành trình làm nghề nghiên cứu không hề dễ dàng với quá trình đào tạo khắc nghiệt cũng như yêu cầu ngặt nghèo. Tuy nhiên, nếu khi bắt đầu sự nghiệp mà lỡ mất một số thứ như công bố đầu tay thì liệu có phải là dấu hiệu cho sự lụi bại?
Kết quả mới công bố của thí nghiệm thử thách khả năng tái lập của 28 nghiên cứu tâm lý học cho thấy các nghiên cứu khoa học xã hội cần có các quy chuẩn để minh bạch hóa dữ liệu, phương pháp.
Trong giai đoạn 2013–2016, trường Đại học Thanh Hoa sản xuất ra nhiều công trình thuộc top 1% trích dẫn ở ngành toán và máy tính nhiều hơn bất kì trường đại học nào trên thế giới. Đó là thành quả từ sự đầu tư và cải cách hợp lí của trường cũng như chính phủ Trung Quốc.
Tác giả Connie Nshemereirwe kêu gọi sự thay đổi các chính sách thị thực (visa) để kết nối học thuật được thông suốt hơn nữa.