CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Đọc khoa học giống như uống rượu vậy: rất gây nghiện nhưng cần tiêu thụ có trách nhiệm.
Hơn 800 nhà khoa học đưa ra lời kêu gọi trên Nature hướng tới loại bỏ khái niệm “mức ý nghĩa thống kê” (statistical significance) khỏi các nghiên cứu và ấn phẩm khoa học.
Một nghiên cứu đồ sộ về các vị thần luân lý vừa được công bố trên Nature. Đáng chú ý, tác giả liên lạc của nghiên cứu này chỉ vừa mới hoàn thành chương trình tiến sĩ cách đây 2 năm.
Nhà toán học người Mỹ, Karen Uhlenbeck, đã chính thức được trao giải thưởng Abel 2019.
Elsevier là gã khổng lồ thực sự trong giới xuất bản khoa học nhưng cũng là 'trùm cuối' chống lại phong trào Open Access.