CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Mới đây, nhóm điều tra của tác giả Elisabeth Bik và các cộng sự đã công bố thông tin về hơn 400 bài báo khoa học khả nghi. Hình ảnh được sử dụng trong các bài báo có dấu hiệu được chỉnh sửa, và dường như, chúng được sản xuất từ cùng một “công xưởng làm giả nghiên cứu”.
Xây dựng thói quen nghiên cứu tốt trước khi bước vào phòng thí nghiệm. Đào tạo nhiều hơn và hướng dẫn rõ ràng được ưa chuộng như là bản chỉnh sửa cho thói quen nghiên cứu xấu, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy những nỗ lực này bị lãng phí nếu các nhà nghiên cứu vốn đã không trung thực.
“Dơi là loài động vật rất tuyệt!” là một câu trong bản thảo của Tristan Martin, và bản thảo này đã được chấp thuật đăng trên International Journal of Comprehensive Research in Biological Sciences.
Ai đã xuất bản trên các ấn phẩm hiện đại đều đã từng bắt gặp một dòng chữ nhỏ, bắt đầu bằng DOI (Digital Object Identifier). Đó là hệ thống do CrossRef sáng tạo nên, liên kết và điều hành. Ngày nay, đó là một hệ sinh thái thông tin khổng lồ mà thoạt nhìn nhiều người có thể chưa nhận thấy ngay.
Giống như người trồng cây, người làm nghiên cứu cố gắng gieo trồng, chăm sóc. Rõ ràng, thái độ và sự chuẩn bị quan trọng góp phần nuôi dưỡng nỗ lực. Nhưng hoa thơm trái đẹp thì còn phải chờ mong thời tiết hòa thuận nữa.