CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

GS Nurse — giám đốc viện Francis Crick Institute — chính là người thầy cũ của Watanabe trong thập niên 1990s. Bản thân ông cho rằng Watanabe hoàn toàn xứng đáng có cơ hội thứ hai. Vì thế ông đã đồng ý cho phép đào tạo lại TS Watanabe, mặc dù chương trình này không phải một phần chính thức, thường xuyên của Viện.
Dữ liệu liên kết đồng tác giả của SSHPA được sản xuất cho độ sâu 2-bước. Và qua quan sát hàng trăm lưới như vậy cho tới thời điểm này (13-5-2018), có lẽ hình dưới đây cho lưới “đẹp” nhất. (Đến lúc này là có tổng cộng 1749 nhà khoa học có dữ liệu, trong đó 733 là người Việt.)
TED Talks là một kênh video kiến thức phổ biến trên Internet với khán giả đại chúng. Tuy nhiên đối với các nhà khoa học thì TED Talks mang lại những lợi thế gì?
Theo tạp chí Science (doi:10.1126/science.aau1430), Nhà Trắng đã có một bước khích lệ đối với khoa học xã hội trong việc giới thiệu và quảng bá chương trình hành động và nâng cao nhận thức về trẻ em trong tuần này Be Best.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tấn công về thể chất hoặc tình dục của bạn đời đối với phụ nữ là phổ biến tại Việt Nam, kèm theo đó là đau đớn, chấn thương cũng như ảnh hưởng về tâm lý. Tác giả Nguyễn Đăng Vững và cộng sự cũng đề ra các biện pháp nhằm hỗ trợ nạn nhân của việc tấn công thể xác và/hoặc tình dục này như hệ thống giám sát, hệ thống chăm sóc sau khi bị tấn công cũng như các chính sách nhằm ngăn ngừa việc tấn công phụ nữ.