CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Nghiên cứu phân tích trích dẫn chỉ ra các nghiên cứu trường tồn với thời gian.
Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Thương Mại có năng suất nghiên cứu đang lên nhanh trong hai năm gần đây.
Kịch bản phim thường là thành phẩm với cơ chế sản xuất cũng rất trực diện. Nhưng nếu kịch bản phim, như là bom tấn “Avengers: Infinity War”, được Disney gửi đi phản biện thì sẽ thế nào?
Viết tiểu thuyết và viết bài báo khoa học không hề giống nhau nhưng chúng lại là sự bổ trợ tuyệt vời cho nhau.
Chiến dịch đẩy mạnh đòi hỏi công bố mở các nghiên cứu để chia sẻ tri thức với xã hội ở Châu Âu ngày càng nóng rực lửa. Giữa tháng 5-2018, Thụy Điển đã rút tỉa kinh nghiệm từ đàm phán thắng lợi của Đức, từ chối gia hạn hợp đồng mua quyền truy cập CSDL các bài báo khoa học "xuất bản đóng" kiểu truyền thống của nhà xuất bản hàn lâm khổng lồ Elsevier.