CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Rèn luyện các kĩ năng mềm của một nhà nghiên cứu ngay từ khi còn là sinh viên đại học sẽ giúp các bạn sinh viên hình dung rõ nét hơn một con đường công việc trong tương lai: Quản lí thời gian, thời gian tĩnh, đọc có tính phê bình, ghi chép/lưu trữ dữ liệu, lập kế hoạch.
Trong làn sóng khoa học mở (Open Science), phản biện mở (Open Review) nổi lên là một phương án khả thi nhằm đưa tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khoa học cao hơn. Tuy nhiên, người ta vẫn dùng chữ phản biện mở với nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhà nghiên cứu Tony Ross-Hellauer (ĐH Göttingen, Đức) đã tìm cách cắt nghĩa phản biện mở.
Bệnh sốt rét là một vấn đề y tế toàn cầu và Đông Nam Á là một khu vực quan trọng để giải quyết vấn đề này.
Phản biện phải đảm bảo nhà nghiên cứu nêu đầy đủ hệ quả tiêu cực của nghiên cứu. Một đề nghị mới đang gay xôn xao giới khoa học máy tính.
Thêm một nghiên cứu dựa trên dữ liệu lớn của gần 4 thập kỉ về nhiệt độ toàn cầu cho thấy ảnh hưởng của con người đến các biến đổi khí hậu.