CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Mốc truy cập 100K đầu tiên cận kề...
tags:
Như đã trao đổi trong ngày hôm qua, hôm nay SSHPA xin cung cấp với quý đồng nghiệp báo cáo thống kê hệ số tác động Journal Impact Factor JCR 2018 của Clarivate Analytics.
Mùa hệ số tác động 2018 đã thực sự vào chính vụ với công bố báo cáo Journal Citation Reports 2018 với hệ số tác động Journal Impact Factor cho các tạp chí năm 2017.
Một nền tảng chia sẻ preprint mới độc quyền dành cho khoa học châu Phi vừa được giới thiệu với tên gọi: AfricArXiv.
Ẩn dụ gợi đến hình ảnh rõ ràng để giải thích cho những khái niệm phức tạp. Và đo lường khoa học cần một phép ẩn dụ rõ ràng và "đẹp" vì nó diễn tả một vấn đề phức tạp: sự tương tác của hàng triệu nhà nghiên cứu và các tác phẩm của họ.