CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Từ khi Sáng kiến Một Vành đai, Một Con đường (Belt and Road Iniative - BRI) ra đời, giới truyền thông và chuyên môn đã thường gọi BRI là "Kế hoạch Marshall" của Trung Quốc. Tuy nhiên, hai học giả Simon Chen và Wilson Chan của ĐH Hồng Kông Trung Quốc đã chỉ ra những điểm chung và khác biệt về bối cánh của hai dự án lớn trên trong bài nghiên cứu của mình trên tạp chí Nature Palgrave Communications.
Do các tác giả đều vẫn quan tâm tới các thông tin về quá trình bình xét bản thảo của các tạp chí, vì nó liên quan đến quyết định nộp bản thảo vào đâu, Janine Huisman và Jeroen Smits (Radboud University, Hà Lan), tổ chức cơ sở dữ liệu để lắng nghe ý kiến và kinh nghiệm tự thân trải qua của chính các tác giả.
Việt Nam đã có 147 nhà nghiên cứu đăng ký hồ sơ với Publons, trong đó 86 đã có điểm đóng góp (họ gọi là merit) cho công việc bình xét và biên tập. Con số này rất nhỏ so với tiềm năng khoa học của Việt Nam, một quốc gia 96 triệu dân và hơn 400 trường đại học cao đẳng. Hy vọng rằng, sau đây sẽ có nhiều tay bút bình duyệt hàn lâm của Việt Nam nói chung, và KHXH&NV Việt Nam nói riêng tham gia.
Vài nét khái lược về các nhà xuất bản và tạp chí khoa học trên thế giới.
Ý kiến chia sẻ của tác giả Nguyễn Việt Cường (NEU, MDRI) về khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nghiên cứu kinh tế xã hội.