CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Nhà sinh học nổi tiếng của Đại học Tokyo, Yoshinori Watanabe, với khoảng 120 công bố quốc tế và 8000 trích dẫn theo dữ liệu của Scopus vừa bị sa thải vì lý do ngụy tạo dữ liệu ảnh trong hàng loạt công bố trên Nature, Science, Cell, EMBO Reports,...
Giáo sư của trường Xian Academy of Fine Arts bị sa thải sau khi bức poster đoạt giải quốc tế của ông bị phát hiện đạo nhái.
Lược dịch một bài báo lý thú của Nature về câu chuyện trích dẫn trong khoa học.
Một vài thông tin lí thú về cơ sở dữ liệu thông tin thư viện OCLC WorldCat.
Kể từ khi Macron trở thành tổng thống, Pháp - một cường quốc khoa học với truyền thống và thành tựu hàng đầub - đã có những bước đi vững chắc trên đường đua khoa học đỉnh cao.