CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Một vài thông tin lí thú về cơ sở dữ liệu thông tin thư viện OCLC WorldCat.
Kể từ khi Macron trở thành tổng thống, Pháp - một cường quốc khoa học với truyền thống và thành tựu hàng đầub - đã có những bước đi vững chắc trên đường đua khoa học đỉnh cao.
Nhận được tài trợ khi mới chập chững vào nghề có nhiều cái lợi cho các nhà nghiên cứu trẻ.
Hệ thống danh mục và hệ số tác động đều là những phát kiến có ảnh hưởng trong khoa học bất kể sự tồn tại của những nhược điểm như đã nêu. Đối với các nền khoa học đang hội nhập như Việt Nam thì hệ thống danh mục và hệ số tác động góp phần chuẩn hóa và minh bạch hóa các hệ quy tắc manh mún và cũ kĩ trước đây.
Gợi ý của tác giả Adrian A. Smith về cách ông khiến các nghiên cứu của mình trở nên dễ hiểu hơn với đại chúng: Video.