CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Một nghiên cứu vừa ra tháng 5-2016 trên European Journal of Clinical Nutrition của Nature danh tiếng đã bị rút. Rút bài không phải chuyện lạ, nhưng lý do thì sẽ khiến nhiều người phì cười.
Một vài lời khuyên hữu ích về cách viết một đoạn văn tốt.
NAFOSTED công bố danh mục các tạp chí đạt tiêu chuẩn công bố cho các đề tài nghiên cứu KHXH&NV nhận tài trợ của Quỹ, trong thông báo trên website ngày 21-11-2017.
Bài viết cung cấp lời khuyên rất bổ ích, và quan trọng là thực tế, giúp cho những người lần đầu tiên viết bản thảo khoa học có thể vững tin và có dũng khí bước tới hoàn thành mục tiêu công bố khoa học đầu tiên. Người đóng góp các ý kiến tuyệt vời này là Angel Borja, viết trên mục cố vấn khoa học của Elsevier (2-3-2015).
Cũng như mọi môi trường làm việc khác, môi trường khoa học cũng cần tiếng cười cho công cuộc khai phá sáng tạo.