CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Trong một bài bình luận trên tạp chí Nature Scientific Data, nhóm nghiên cứu của tác giả Sansone (ĐH Oxford) đã đưa ra quan điểm cổ vũ những ảnh hưởng tích cực của những cơ sở hạ tầng dữ liệu mở đang được tạo ra và phát triển hàng ngày để phục vụ cho mọi nhà khoa học trên thế giới.  
Có những khuôn mặt gây cho chúng ta ấn tượng về bác học, sự uyên bác, trí tuệ. Các nhà nghiên cứu đã công bố trên PNAS về vấn đề tương tự, với kết quả cho thấy loại định kiến này có khả năng gây ra các thiên kiến sai lệch đáng kể.
Bài về công việc xuất bản rất hay, của Virginia Gewin, trên Nature: “How to write a first-class paper” ngày 28-2-2018.
Bài của Gertler, Galiani và Romero trên Nature khảo sát 11 tạp chí kinh tế hàng đầu để tìm hiểu cách có thể giải quyết vấn đề nhức nhối về khả năng tái lập kết quả nghiên cứu.
Một nghiên cứu của 3 tác giả Trung Quốc trên Scientific Reports của Nature danh tiếng đã bị rút bài sau khi blog khoa học chuyên theo dõi rút bài và vi phạm đạo đức RetractionWatch viết bài công bố thông tin liên quan.