CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Bài về công việc xuất bản rất hay, của Virginia Gewin, trên Nature: “How to write a first-class paper” ngày 28-2-2018.
Bài của Gertler, Galiani và Romero trên Nature khảo sát 11 tạp chí kinh tế hàng đầu để tìm hiểu cách có thể giải quyết vấn đề nhức nhối về khả năng tái lập kết quả nghiên cứu.
Một nghiên cứu của 3 tác giả Trung Quốc trên Scientific Reports của Nature danh tiếng đã bị rút bài sau khi blog khoa học chuyên theo dõi rút bài và vi phạm đạo đức RetractionWatch viết bài công bố thông tin liên quan.
Nhà toán học Canada Robert Langlands được trao giải thưởng Abel năm 2018 ở tuổi 81.
SciVN (3-3-2018) – Bài về Sci Comm trên Nature từ năm 2013, tựa đề: “Why Everything You Know About Science Communications is Wrong, and More Science is the Answer” rất đáng đọc.