CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: ASEAN–China relations

Trong một nghiên cứu mới trên tạp chí The Chinese Economy (NXB Taylor Francis), hai tác giả Jenn-Jaw Soong (ĐHQG Cheng Kung, Đài Loan) và Nguyễn Khắc Nghĩa (ĐH Thương Mại, Hà Nội, Việt Nam) đã đưa ra những phân tích về ảnh hưởng cửa dự án Một con đường – Một vành đai (OBOR) của Trung Quốc đối với kinh tế chính trị nước ta.
Nghiên cứu mới phân tích tình hình mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, và các ảnh hưởng của nó đến nội bộ ASEAN cũng như tiếng nói của ASEAN với tư cách là một thể thống nhất trong khu vực.