CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Baby Cognition

Nghiên cứu mới trên PNAS cho thấy tuổi thơ khó khăn ảnh hưởng đến sự minh mẫn của trí tuệ khi về già.
Bằng phương pháp nghiên cứu thông minh, các nhà tâm lý học đã tìm ra những bằng chứng về hiểu biết sơ khai của trẻ sơ sinh đối với toán, vật lý, xã hội, và ngay cả khía cạnh đạo đức.