CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: châm biếm

Phép so sánh thú vị của Ricky Gervais, danh hài nước Anh, và những điều đáng học tập từ cuộc sống của những danh hài. Thật đáng suy ngẫm.