CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: climate change

Nghiên cứu mới đánh giá giá trị kinh tế và các tác động của biến đổi khí hậu, hoạt động kinh tế đến hệ sinh thái rặng san hô ở vịnh Nha Trang.
Thêm một nghiên cứu dựa trên dữ liệu lớn của gần 4 thập kỉ về nhiệt độ toàn cầu cho thấy ảnh hưởng của con người đến các biến đổi khí hậu.
Những nỗ lực chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu lớn về Trái Đất phục vụ khoa học
Nhóm tác giả nghiên cứ về chủ đề trong bối cảnh các nước Đông Nam Á đang đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu và canh tác nông nghiệp cũng như khó khăn cho đời sống nông thôn. Nghiên cứu này tập trung vào 3 lần bàn bạc nhóm có sự tham gia của 30 nam giới là người làm nông; cùng 6 cuộc phỏng vấn chuyên sâu với 1 nữ và 5 nam quan chức nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu cũng sử dụng tài liệu khí tượng của 34 năm tại khu vực từ 1978-2011 để phân tích về sự thay đổi khí hậu.