CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: economic development

Để bắt kịp các quốc gia đang phát triển, đạt mục tiêu phát triển bền vững cũng như hướng đến sự ổn định lâu dài cho quốc gia, nhân loại, đầu tư mạnh vào khoa học là điều cực kì cần thiết.
Giải thưởng Nobel Kinh tế 2018 tôn vinh hai nhà kinh tế học đã và đang trả lời những câu hỏi lớn về kinh tế và thế giới: William D. Nordhaus (Kinh tế và môi trường) và Paul M. Romer (Kinh tế và công nghệ).
Hai tác giả Christine Ngoc Ngo (University of Denver) và Vlad Tarko (Dickinson College) đã đánh giá ba ngành công nghiệp: ngành may dệt, ngành viễn thông và ngành xe máy, qua đó tìm hiểu cách chính phủ Việt Nam đã vượt qua tình trạng tìm kiếm đặc lợi kinh tế (rent-seeking) để đạt được kết quả tăng trưởng cao.