CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: F1000Research

Ngay đầu năm 2020, Taylor & Francis đã công bố bản hợp đồng bom tấn mới: F1000 Research.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình đặc biệt được về Nghiên cứu và Đào tạo các bệnh nhiệt đới TDR trở thành thành viên của cOAlition S.
Chiến dịch đẩy mạnh đòi hỏi công bố mở các nghiên cứu để chia sẻ tri thức với xã hội ở Châu Âu ngày càng nóng rực lửa. Giữa tháng 5-2018, Thụy Điển đã rút tỉa kinh nghiệm từ đàm phán thắng lợi của Đức, từ chối gia hạn hợp đồng mua quyền truy cập CSDL các bài báo khoa học "xuất bản đóng" kiểu truyền thống của nhà xuất bản hàn lâm khổng lồ Elsevier.
Vài nét khái lược về các nhà xuất bản và tạp chí khoa học trên thế giới.