CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Higher education

Tác giả Lan Hoang (State University of New York) công bố nghiên cứu về tư nhân hoá trong giáo dục với 2 hướng chính song song đồng hành: Đại học tư nhân và tư nhân hoá một phần đại học công.
Hai tác giả Trần Lê Hữu Nghĩa (Đại học Tôn Đức Thắng) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đại học An Giang) công bố một phương pháp mới để đo lường kết quả đầu ra của thực tập sinh.
Hợp tác nghiên cứu giữa đại học Hoa Sen và đại học Thủ Dầu Một về đạo văn trong khóa luận của sinh viên.
Tác giả Trần Thị Lý (Đại học Deakin) và Nguyễn Thu Hương (Đại học Ngoại Thương) công bố về quốc tế hóa đại học ở Việt Nam thông qua sử dụng tiếng Anh.