CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Kurt Gödel

Cặp định lý bất toàn của Gödel sẽ vẫn mãi là niềm cảm hứng của giới toán học, logic học và triết học. Kurt Gödel cùng với Albert Einstein và Werner Heisenberg trở thành chân kiềng đưa nhân loại vào kỷ nguyên băn khoăn với tính bất định của vật chất và tự duy.
tags: Kurt Gödel