CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: mathematics

Vào ngày 30/8/2012, Shinichi Mochizuki tại Đại học Kyoto ở Nhật Bản đã đưa ra một bằng chứng lớn tuyên bố đã giải quyết được một vấn đề mở lớn nhất trong lý thuyết số - giả thuyết abc. Bài viết không phải được đưa lên arXiv.org - một kho lưu trữ thường được các nhà toán học sử dụng mà trên trang web của riêng ông tại RIMS. Sau tám năm, bằng chứng dài 600 trang của ông về giả thuyết abc đã được chấp nhận để công bố.
Nghiên cứu xác định và hỗ trợ trẻ em học chậm môn Toán tại các trường tiểu học ở Việt Nam.
Nhà toán học người Mỹ, Karen Uhlenbeck, đã chính thức được trao giải thưởng Abel 2019.
Về nhà toán học người Bỉ lỗi lạc Jean Bourgain (1954–2018)
Nhà toán học Canada Robert Langlands được trao giải thưởng Abel năm 2018 ở tuổi 81.