CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nafosted

Quyết định 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED là một minh chứng về giá trị của minh bạch hóa thông tin cho tài trợ khoa học bằng ngân sách nhà nước của Bộ KH&CN và NAFOSTED. Nhà nghiên cứu nhận đề tài quốc gia cũng biết rõ phải hoàn thành ấn phẩm gì, với mức độ chất lượng thế nào, và công bố ở đâu.
tags: Nafosted , Scopus , SENSE
Nhà khoa học đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018—TS. Trần Đình Phong—trao đổi với SSHPA về một số vấn đề của nghề nghiên cứu và khoa học Việt Nam.
Nhận được tài trợ khi mới chập chững vào nghề có nhiều cái lợi cho các nhà nghiên cứu trẻ.
Mặc dù còn nhiều ý kiến cho rằng NAFOSTED cần tiếp tục nghiên cứu và cải tiến cơ chế vận hành để phục vụ NCKH nước nhà, nhưng những gì Quỹ đã đóng góp và sự phản ánh thực tế từ hoạt động gia tăng sôi nổi của các nhóm NCKH trẻ đã cho thấy hiệu quả cũng như hướng đi hợp lý của Quỹ.
NAFOSTED công bố danh mục các tạp chí đạt tiêu chuẩn công bố cho các đề tài nghiên cứu KHXH&NV nhận tài trợ của Quỹ, trong thông báo trên website ngày 21-11-2017.