CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Public Health

Trung bình trên thế giới cứ mỗi 40 giây lại có 1 người tự tử, đồng nghĩa với việc cứ mỗi năm lại có 800 nghìn người chết. Nhóm tác giả tại Trường đại học Phenikaa đã lý giải quá trình hình thành ý nghĩ tự tử theo một cách hoàn toàn mới, trong bài viết đăng trên Tạp chí International Journal of Environmental Research and Public Health mới đây.