CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Publons

Sau khi để mất một diện tích lớn lãnh thổ dữ liệu khoa học vào tay Scopus (Elsevier), cụ thể nhất là trong trận chiến dữ liệu năng suất nghiên cứu khoa học và xếp hạng đại học, nay ISI Web of Science, dưới sự quản lý của Clarivate Analytics phải giành lại đất đai, hoa lợi.
Tuần lễ Peer Review Week 2018 đã chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 15 tháng 9 và sự kiện trọng tâm - giải thưởng Publons’ Peer Review Awards 2018 - sẽ được Publons công bố vào ngày 12 tháng 9.
Nghiên cứu của Publons về tình hình phản biện trên thế giới năm 2018 dựa trên khảo sát 11.800 nhà khoa học.
Việc Publons được tích hợp vào Clarivate Analytics đã dẫn đến một thực tế lý thú là một số công cụ cơ sở dữ liệu quan trọng bậc nhất của Clarivate Analytics cũng được trao cho người sử dụng Publons. Và đó là một lợi ích rất đáng kể Publons đem lại cho người sử dụng.
Việt Nam đã có 147 nhà nghiên cứu đăng ký hồ sơ với Publons, trong đó 86 đã có điểm đóng góp (họ gọi là merit) cho công việc bình xét và biên tập. Con số này rất nhỏ so với tiềm năng khoa học của Việt Nam, một quốc gia 96 triệu dân và hơn 400 trường đại học cao đẳng. Hy vọng rằng, sau đây sẽ có nhiều tay bút bình duyệt hàn lâm của Việt Nam nói chung, và KHXH&NV Việt Nam nói riêng tham gia.