CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: retraction

Một nghiên cứu vừa ra tháng 5-2016 trên European Journal of Clinical Nutrition của Nature danh tiếng đã bị rút. Rút bài không phải chuyện lạ, nhưng lý do thì sẽ khiến nhiều người phì cười.
Một nghiên cứu của 3 tác giả Trung Quốc trên Scientific Reports của Nature danh tiếng đã bị rút bài sau khi blog khoa học chuyên theo dõi rút bài và vi phạm đạo đức RetractionWatch viết bài công bố thông tin liên quan.