CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Science communications

Không chỉ các nhà nghiên cứu mà những người bình thường cũng có thể mang đến những đóng góp không ngờ tới cho khoa học.
Dạo qua các hệ thống xuất bản lớn như Nature, Science, PNAS, PLoS, hay Elsevier Connect gần đây, chúng ta hay bắt gặp những bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm việc, tạo ra kết quả, và gỡ rối cho nhau.
Báo cáo về nhận thức về khoa học của người dân Mỹ.
TED Talks là một kênh video kiến thức phổ biến trên Internet với khán giả đại chúng. Tuy nhiên đối với các nhà khoa học thì TED Talks mang lại những lợi thế gì?
SciVN (3-3-2018) – Bài về Sci Comm trên Nature từ năm 2013, tựa đề: “Why Everything You Know About Science Communications is Wrong, and More Science is the Answer” rất đáng đọc.